živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Ukládání BIO odpadu do hnědých kontejnerů na stanovištích pro tříděný odpad

ilustrační foto: Ukládání BIO odpadu do hnědých kontejnerů na stanovištích pro tříděný odpad

Vážení občané,

rádi bychom vás opět upozornili, že hnědé kontejnery na BIO odpad, které jsou rozmístěny po stanovištích pro tříděný odpad, slouží primárně pro odkládání drobného kuchyňského BIO odpadu.
Dnes muselo Město Hronov zakoupit obratem nový kontejner, a to jen z důvodu bezohlednosti občanů, kteří tento kontejner ve Velkém Dřevíči napěchovali a přeplnili jablky a dalším odpadem ze zahrad (viz foto), který do tohoto kontejneru ovšem NEPATŘÍ!!!
Pokud nemáte kompostér, tak odpad ze zahrad, jako jsou padaná jablka a jiné ovoce, ořezy živých plotů, posekaná tráva, ořezané větve, hlína a podobně, je třeba odvézt buď na separační místo města Hronova na adrese Dvorská čp. 49, Hronov nebo přímo do Kompostárny ve Velkém Poříčí, Ke Koupališti, 54932 Velké Poříčí. Na obou místech vám po prokázání bydliště nebo potvrzení o úhradě poplatku za odpady v Hronově bude BIO odpad odebrán bezplatně.
Nemáte-li možnost sami BIO odpad odvézt, domluvte se prosím s pracovníky technických služeb města Hronova s Bc. Robertem Mazurkem, tel. č. 736 629 654 nebo Ing. Kamilem Hornem, tel. č. 736 629 946, kteří vám za drobnou úplatu odvoz dle možností rádi zajistí.
Všichni občané Hronova by měli mít společný zájem a tím je se snažit snižovat náklady na odpadové hospodářství, protože tím ovlivňujeme i výši poplatku, který každý z nás musí platit. Ale tím, že přeplňováním kontejnerů dojde k jejich zničení a musí se zakoupit kontejner nový, toho opravdu nedocílíme.
Děkujeme všem, kteří řádně třídí a věříme, že občané, kteří způsobili tuto škodu si uvědomí, že tudy cesta nevede…

 

Tento text připravil/a: Iva Turková Zveřejněno: 06. 09. 2023