živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Akce s dotací EU

Text obsahuje video Kultura bez hranic

polsko-česká spolupráci při organizaci kulturních akcí včetně vidozáznamu

Sociální bydlení Hronov - Papírna

Projekt je spolufinancován z Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu. Reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008878

Rozvoj pečovatelské služby Hronov

Předmětem projektu je rozšíření poskytování pečovatelské služby na území města Hronova (pořízení nového osobního automobilu pro zajištění a rozšíření sociálních služeb - pečovatelské služby).

Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Hronov

Projekt řeší stavební úpravy stávajícího objektu včetně navržené přístavby a nástavby (rozšíření prostor hasičské stanice). Výsledkem projektu je zajištění připravenosti a zlepšení podmínek během řízení rizik a katastrof pro JPO III Hronov.

Člověče, rozhlédni se kolem sebe

Předmětem projektu je vybudování naučné stezky, nacházející se v katastrech obcí Hronov a Velké Poříčí ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem, registrační číslo žádosti 18/002/19210/452/165/002542

Přeshraniční mezigenerační integrace

Město Hronov podalo společně s projektovými partnery městem Náchod, Klodzkem, Kedzierzyn-Kozle, Swidnica a Folklorním souborem BARUNKA, z.s. Česká Skalice v loňském roce žádost o dotaci na mikroprojekt v rámci programu INTERREG V - A prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Čas na seniora

Město Hronov podalo společně s projektovým partnerem, Kudowským centrem kultury a sportu, v listopadu 2016 žádost o dotaci na mikroprojekt v rámci programu INTERREG V - A prostřednictvím Euroregionu Glasensis, s názvem Čas na seniora

AQUA MINERALIS GLACENSIS

revitalizace parku Aloise Jiráska v Hronově s r. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266 v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko