živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

O webu

Prohlášení o přístupnosti

Město Hronov se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky https://www.mestohronov.cz.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk.

  • k prohlížení dokumentů PDF je možné zdarma stáhnout program Acrobat Reader,
  • k prohlížení dokumentů DOC je možné zdarma stáhnout program Word Viewer,
  • k prohlížení dokumentů XLS je možné zdarma stáhnout program Excel Viewer,
  • k prohlížení dokumentů PPT je možné zdarma stáhnout program PowerPoint Viewer,
  • k prohlížení a editace dokumentů DOC, XLS, PPT apod. je možné zdarma stáhnout program OpenOffice.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 9. 2020. Prohlášení bylo revidováno dne 23. 9. 2020. Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Naším cílem je, aby internetové stránky Města Hronova byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě principů přístupnosti. Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených, prosím, směrujte na níže uvedené kontakty.

Město Hronov
nám. Čs. armády 5
549 31 Hronov
Telefon: 491 401 151
E-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Datová schránka: cspbd24

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Prohlášení k užití Google Translate

K překladu stránek je použit překladač Google Translate a jeho užití se řídí podmínkami Google Inc.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.

Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.

Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Poskytnuté kontaktní údaje zveřejňujeme na webu pouze v případech, kdy jsou tyto údaje zadávány žadatelem za účelem jejich zveřejnění (registrace do seznamu firem, spolků, ad.)

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup oprávnění zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nemůžeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

  • Webglobe – Yegon - serverový provoz webových aplikací a stránek
  • Google - Google Analytics
  • Direction.cz - Vratislav Čermák - vývoj, správa a provoz webových stránek

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte nás s touto žádostí na e–mailové adrese mestohronov@mestohronov.cz.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Město Hronov. Zpracovatelem je direction.cz.

Cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Webové stránky neumožňují urdžet stav předchozí akce, kterou jste na webu provedl/a. Proto je nutné si tento stav ukládat (ve vašem prohlížeči ve formě cookie) a při další akci si tento stav znovu načíst. Cookies tedy zlepšují vaši interakci s webem. Zároveň používáme nástroje třetích stran např. pro analýzu návštěvnosti, překlad stránek, vyhledávání, či přehrávání videí. Níže si můžete vybrat, které cookies povolíte, nebo zakážete - s vědomím, že zakázaná komponenta nebude na webu fungovat.

Správce webu

Technickým správcem webu je Direction.cz, který je dodavatelem jak systému pro prezentační část webu, tak administračního rozhraní Dires pro správu obsahu. Technologie jsou využivány i pro technologické propojení webu (API) se službami třetích stran.

Kontakt na technického provozovatele webu:

Direction.cz - Vratislav Čermák
Na Sypkém 89/9
180 00  Praha 8 - Libeň
tel.: +420 222 364 311