živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Aktuální informace

Akce Zbečník - doplnění info z 24.9.2014

Část příspěvku pana místostarosty do říjnového unásku, na který je odkaz v informaci o aktuálním stavu prací k 24. 9. 2014 a jejich předpokládaném průběhu v měsíci říjnu

Aktuální informace ze dne 19.2.2014

Vážení spoluobčané, v pondělí dne 31. března 2014 budou zahájeny práce na „akci Zbečník“, o které jsem Vás několikrát prostřednictvím unásku informovala. Nejistota, zda bude po vybudování nové kanalizace opravena i vozovka, skončila na konci ledna. Královéhradecký kraj získal na opravu silnice finanční prostředky z Evropské unie. Po téměř 10-ti letech usilovné práce se podařilo to, v co už jsem pomalu přestávala doufat. Měla jsem a mám obrovskou radost!!! Zároveň mi také pomalu, ale jistě přibývají vrásky na čele při představě, jak náročné období nás všechny čeká. Přípravy na celou akci jsou v plném proudu.