živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Městské vyhlášky a nařízení

1/2016 - Nařízení Rady města Hronova

kterým se vymezuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic