živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Osobnosti města

Alois Jirásek

Spisovatel a dramatik, který svým rozsáhlým románovým dílem reprezentuje českou historickou prózu a dramatickou tvorbu.

prof. Mgr. Jan Špáta

Klasik českého filmu, který pojímal film jako službu, osvětu a terapii. Hledal „dobrého člověka, který ještě žije“, oslovoval diváka skrze emoce.

Jan Křtitel Knahl

Autor několika chrámových skladeb (Missa pastoralis pro sóla, sbor a varhany, vánoční árie pro soprán Tui sunt coeli, tři sbory k mariánským slavnostem, ofertorium Jesu redemptor) i sborů.

Egon Hostovský

Spisovatel psychologicky orientované prózy, vychází z generačního lyrického expresionismu a tematicky se soustřeďuje na zobrazení pocitů cizoty člověka mezi lidmi a na dvojnické rozpolcení osobnosti.

Josef Čapek

Malíř, grafik, spisovatel, dramatik a novinář, pokládaný za jednoho ze zakladatelů českého moderního postimpresionistického výtvarného umění.

Helena Čapková

Spisovatelka, kterou k literární činnosti přivedl příklad obou bratrů - Karla a Josefa. Ve své tvorbě vycházela z vlastních zážitků.

Karel Čapek

Byl český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a amatérský fotograf.