živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Telefonní a orientační seznam

Budova nám. Čs. armády 5

Vedení města

Jméno Funkce Telefon E-mail
Petr Koleta starosta 491 401 164, 733 133 283 starosta@mestohronov.cz
Mgr. Věra Bartošová místostarostka 491 401 165; 724 179 567 mistostarosta@mestohronov.cz
Ing. Karel Jára 2. místostarosta 725 577 327 karel.jara@mestohronov.cz
Ing. Helena Toldová tajemnice 491 401 157; 736 629 649 tajemnik-mu@mestohronov.cz

Finanční odbor

Jméno Funkce Telefon E-mail
Ing. Marie Jungwirth Machová vedoucí odboru 491 401 166; 733 687 756 financni-odbor@mestohronov.cz
Dana Jermanová účetní 491 401 166; 733 687 756 jermanova@mestohronov.cz
Lucie Hornychová mzdová účetní 491 401 160; 736 629 646 hornychova@mestohronov.cz
Dagmar Vítová účetní - fakturantka 494 940 091 fakturace@mestohronov.cz

Městská policie

Jméno Funkce Telefon E-mail
Miroslav Pavelka vedoucí strážník 491 401 155 mestskapolicie@mestohronov.cz
Jiří Macháček strážník 491 401 155 mestskapolicie@mestohronov.cz
Jiří Pech strážník 491 401 155 mestskapolicie@mestohronov.cz
Bc. Tomáš Valter , DiS. strážník 491 401 155 mestskapolicie@mestohronov.cz

Odbor majetek

Jméno Funkce Telefon E-mail
Ing. Lenka Vítová vedoucí odboru 491 401 153; 736 629 651 vitova@mestohronov.cz
Ing. Vladimír Jerman pozemky a zvl. užívání MK 491 401 162 vladimir.jerman@mestohronov.cz
Ing. Bronislava Havelková referentka pozemků a zvl. užívání MK 491 401 162; 733 722 556 havelkova@mestohronov.cz
Ivana Nývltová pronájem bytů a nebytových prostor 491 401 168; 736 629 650 byty@mestohronov.cz
Michal Prokop technik 491 401 163; 733 792 669 technik@mestohronov.cz

Odbor výstavby

Jméno Funkce Telefon E-mail
Ing. Václav Soukup vedoucí odboru 491 401 161; 733 521 945 soukup@mestohronov.cz
Ing. Jiří Polák referent 491 401 167, 733 521 945 polak@mestohronov.cz
Zdeněk Višňák referent 491 401 169, 733 521 945 visnak@mestohronov.cz
Dana Kollertová referentka 491 401 159, 733 521 945 kollertova@mestohronov.cz

Odbor tajemníka

Jméno Funkce Telefon E-mail
Ing. Vojtěch Gerhardt dotace 491 401 150; 733 687 837 dotace@mestohronov.cz
Ing. Miroslav Kováč investiční technik 491 401 152; 736 629 647 investice@mestohronov.cz
Ing. Bohdana Mervartová podatelna, evidence hrobových míst 493 033 072 bohdana.mervartova@hronov.cz
Milena Moravcová asistentka 491 401 151; 736 629 645 mestohronov@mestohronov.cz
Marcela Nováková matrika, evidence obyvatel 491 401 158 m.novakova@mestohronov.cz
Alena Pajtnerová přestupky 491 401 156; 736 726 550 alena.pajtnerova@mestohronov.cz
Iva Turková evidence odpadů 491 401 154; 739 300 292 evidence-obyvatel@mestohronov.cz
Ing. Sandra Jirková životní prostředí 493 033 057 sandra.jirkova@mestohronov.cz

Budova Na Drahách 924

Sociálně zdravotní odbor

Jméno Funkce Telefon E-mail
Irena Lelková vedoucí odboru 493 033 056; 736 629 653 socialni-odbor@mestohronov.cz
Bc. Andrea Hrzánová sociální pracovnice PS 491 482 716; 736 629 642 andrea.hrzanova@mestohronov.cz
Eva Schreiber Kudelová pečovatelka 730 177 138
Lenka Středová pečovatelka 730 177 138
Monika Karásková pečovatelka 730 177 138
Hana Kollertová pečovatelka 730 177 138
Petra Pohlová pečovatelka 730 177 138
Simona Válková pečovatelka 730 177 138
Veronika Golejová pečovatelka 730 177 138

Budova Dvorská 49

Technické služby

Jméno Funkce Telefon E-mail
Bc. Robert Mazurek vedoucí odboru 491 483 487; 736 629 654 technicke-sluzby@mestohronov.cz
Ing. Kamil Horn mistr 491 483 487; 736 629 946 kamil.horn@mestohronov.cz
Petr Jelínek úklid města
Miloš Prouza ridič
Oldřich Řehák zahradník
Štěpán Kuneš automechanik
Radek Posdiena technik
Martin Zíta mechanik
František Kuneš řidič, mechanik
Tomáš Rolc zahradník
František Richter řidič, mechanik
Alena Zemánková údržba hřbitovů
Lidmila Lantová úklid města
Petr Pfeifer mechanik

Budova Komenského nám. 8

Knihovna

Jméno Funkce Telefon E-mail
Marek Dvorský vedoucí odboru 733 687 652 dvorsky@knihovnahronov.cz
Jana Polejová knihovnice 491 483 480 polejova@knihovnahronov.cz
Ludmila Smolová balička knih, pomocné práce v knihovně, úklid 491 483 480 smolova@knihovnahronov.cz

Budova Palackého 1000

Odbor sportovní a rekreační zařízení

Jméno Funkce Telefon E-mail
Jiří Frýba vedoucí odboru 736 629 643 srz@mestohronov.cz
obsluha zimního stadionu 733 734 169