živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Dotační programy města Hronova

30. 11. 2023

Dotační program pro sociální oblast pro rok 2024

Město Hronov v souladu se svou strategií podporovat nestátní neziskové organizace, ostatní právnické osoby a fyzické osoby, které svou činností významně přispívají k péči o znevýhodněné skupiny spoluobčanů města Hronova, připravilo následující dotační Program na podporu poskytovatelů sociálních služeb.