živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Představení projektu

AQUA MINERALIS GLACENSIS

revitalizace parku Aloise Jiráska v Hronově s r. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266 v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko