živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Hronova

ilustrační foto: Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Hronova

Termín: středa 20. 9. 2023 od 17:00 hodin

Místo: Sál Josefa Čapka

Program:

1. Finanční záležitosti
    - Rozpočtová opatření č. 09/2023/RM, 10/2023/RM - vzetí na vědomí
    - Rozpočtové opatření č. 11/2023/ZM
    - Nedokončené investiční akce

2.  Majetkové záležitosti
 
   - Záměr dlouhodobého bezplatného užívání stavby v k. ú. Velký Dřevíč
    - Prodej pozemků v k. ú. Malá Čermná a Zbečník
    - Záměr směny pozemků v k. ú. Hronov
    - Koupě pozemku p. č. 566/3 k. ú. Hronov
    - Darování pozemku p. č. 752/16 k. ú. Hronov
    - Informace o investičních a dotačních akcí

3. Různé
    - Zřizovací listiny příspěvkových organizací města Hronova
    - Kontrolní výbor - zápisy z jednání a provedených kontrol

4. Diskuze

K projednávaným bodům je možná diskuze občanů města a vlastníků nemovitostí na území města, v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva. Jednání zastupitelstva bude přenášeno v přímém přenosu prostřednictvím webových stránek města.

Petr Koleta, starosta města

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 09. 2023