živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Hronova

ilustrační foto: Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Hronova

Termín: středa 26. 6. 2024 od 17:00 hodin

Místo: Sál Josefa Čapka

 

Program:

1. Finanční záležitosti
    - Závěrečný účet města Hronova za rok 2023
    - Schválení účetní závěrky města za rok 2023
    - Rozpisy rozpočtu č. 3/2024 a 4/2024 - vzetí na vědomí
    - Rozpočtové opatření č. 03/2024/ZM

2.  Majetkové záležitosti
 
   - Koupě pozemků v k. ú. Hronov
    - Záměr prodeje pozemků v k. ú. Hronov
    - Žádost o úplatný převod pozemků v k. ú. Žabokrky
    - Darování pozemků v k. ú. Velké Poříčí
    - Návrh na schválení podání žádosti o bezúplatný převod pozemků v k. ú. Rokytník
    - Informace o investičních a dotačních akcích

3. Různé
    - Zpráva finančního výboru 
    - Vyřazení majetku příspěvkových organizací
    - Vydání opatření obecné povahy města Hronov č. 1/2024
    - Zápis kontrolního výboru č. 3/2024

4. Diskuze

K projednávaným bodům je možná diskuze občanů města a vlastníků nemovitostí na území města v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva. Jednání zastupitelstva bude přenášeno v přímém přenosu prostřednictvím webových stránek města.

Petr Koleta, starosta města

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 06. 2024