živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Informace ke jmenování ředitele Základní školy a Mateřské školy Hronov

ilustrační foto: Informace ke jmenování ředitele Základní školy a Mateřské školy Hronov
Rada města si na své jednání dne 13.05.2020 pozvala všechny účastníky, aby představili svoji vizi pokračování školy. Všichni tři účastníci dali radě města k dispozici svoje koncepce a vedli o nich s radními diskusi každý v rozsahu cca 40 minut. Probrána byla tematika kvalifikovanosti a odbornosti pedagogického sboru, personální zajištění školy, zapojení školy do národních i mezinárodních programů, spolupráce s dalšími školami, téma mezilidských vztahů a jejich dopadu na kvalitu výuky, způsob výuky v době mimořádných opatření, IT gramotnost žáků i pedagogů, péče o budovy školy, možnosti zajištění stravování veřejnosti ve školní jídelně a další.
Poté každý jednotlivý radní určil pořadí uchazečů tak, jak se jim jeví jako nejvhodnější kandidát s výsledkem:
1. Mgr. Petr Málek, 2. Mgr. Jakub Fabián, 3. Věra Řehůřková.
S rozhodnutím rady byli uchazeči Věra Řehůřková a Mgr. Petr Málek seznámeni starostou města osobně dne 14.05.2020 na městském úřadě. Mgr. Jakub Fabián byl informován telefonicky.
Od 1. 7. 2020 byl ředitelem Základní a mateřské školy Hronov jmenován Mgr. Petr Málek.


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 05. 2020