živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Dočasné vyloučení vstupu do lesa v k. ú. Zbečník

ilustrační foto: Dočasné vyloučení vstupu do lesa v k. ú. Zbečník

Na základě skutečností známých z úřední činnosti a upozornění odborného lesního hospodáře Ing. Dušana Sedláčka, IČO 71430628, se sídlem Lipnice 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (dále jen „žadatel“), byl OSSL dne 22.05.2024 opakovaně vydán podle ust. § 19 odst. 4 lesního zákona a podle ust. § 46 odst. 1 správního řádu zákaz vstupu do lesa z důvodu bezpečnosti osob a majetku. Jedná se o pozemek p.č. 1167/3 v k.ú. Zbečník. Důvodem k vydání zákazu vstupu do lesa je nezpracovaná nahodilá těžba v lese, kdy se v porostech nachází zvýšené množství nestabilních souší, zlomených nebo vyvrácených a zavěšených stromů. V porostech hrozí nekontrolovatelný pád stromů, a to může nad míru obvyklou ohrozit návštěvníky lesa na zdraví a životech.
Zákaz dočasného vstupu do lesa platí od 23. května 2024 do 22. srpna 2024. Pokud by sanační práce byly ukončeny dříve, což by umožňovalo odvolání zákazu, bude tak neprodleně učiněno. Vlastníkem předmětného lesního pozemku je nedostatečně identifikovaná osoba s neexistující adresou. V současné době předmětný lesní pozemek řeší v rámci dědického řízení Okresní soud v Náchodě.

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 29. 05. 2024