živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zateplení objektu DO Justynka Hronov

Dodavatel: DELTA Velké Poříčí s.r.o.
Celková cena díla: Kč 2 149 519,-- vč. DPH

V měsíci dubnu až květnu 2015 (záleží na počasí)  budou zahájeny stavební práce na projektu „Zateplení objektu DO Justynka, Hronov“,  který řeší zateplení obvodových stěn včetně fasády objektu Domova odpočinku ve stáří Justynka (původní část objektu vedle rodného domku A. Jiráska) a výměnu zbývajících, dosud nevyměněných otvorových výplní. Dodavatelem stavebních prací, který vzešel z výběrového řízení, bude firma DELTA Velké Poříčí s. r. o., za nabídkovou cenu Kč 2 149 519,-- vč. DPH a bez rezervy. Trvání stavebních prací se předpokládá do července 2015.
Na uvedený projekt byla městu přiznána dotace z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie.

Ing. Lenka Vítová, odbor majetek

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 16. 03. 2015