živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Kontrolní výbor

Mgr. Josef Thér - předseda
Petra Šťavíková
Jarmila Krejslerová
Petr Černý
Lidmila Vajsarová
Ing. Petr Havelka
Antonín Krtička

Zastupitelstvo města zřizuje vždy kontrolní výbor. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva města. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo města. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu města.

Kontrolní výbor

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, je-li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Výbor předloží zápis zastupitelstvu města; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 30. 01. 2019