živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Kontrolní výbor

Petr Koleta - předseda 
Ing. Petr Havelka 
Mgr. Rita Kouglová
Ing. Zdeněk Janečka
Mgr. Olga Líbalová
Jiří Bednář
Bc. Tereza Schauzová

Zastupitelstvo města zřizuje vždy kontrolní výbor. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva města. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo města. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu města.

Kontrolní výbor

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, je-li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Výbor předloží zápis zastupitelstvu města; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 26. 02. 2015