živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

ilustrační foto: Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Starosta města Hronova podle § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějíších předpisů, oznamuje:

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční:

dne 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání volby prezidenta České republiky, jsou okrsky:

 

Volební okrsek číslo

Popis území volebního okrsku

Volební místnost

1

Hronov – nám. Čs. armády, Komenského náměstí, ulice Jiráskova, Husova, Palackého, Jungmannova, Tylova, Jiřího z Poděbrad,

T. G. Masaryka, Mikoláše Alše, Pod Kleprlíkovou horou, Na Drahách, Vyšehrad, Divadelní, Regnerova, K Milířům, Knáhlova

ZŠ Hronov
nám. Čs. armády 15
učebna -přízemí
(vchod z náměstí)

2

Hronov – ulice Hostovského, Smetanova, Na Chocholouši, Riegrova, Havlíčkova, Čs. bratří, Nádražní, Port-Artur, Štefánikova, Studénka

ZŠ Hronov,
nám. Čs. armády 15
malá tělocvična (vchod z Čapkovy ul.)

3

Hronov - ulice Kudrnáčova, Čapkova, Vrchlického, Libušina, Bezručova, Seifertova, 17. listopadu, Úvoz, S. K. Neumanna, Šrámkova, Tyršova,
K. Světlé, Vaverkova, E. Krásnohorské, Kostelecká, Mánesova, Dvorská, Šedivá Hora, Nerudova, B. Němcové, Máchova,
Žižkova, Wolkerova, Klicperova, Erbenova, Freiwaldovo nám., Zálesí

ZŠ Hronov
Palackého 162
učebna - přízemí

4

Žabokrky

Hasičská zbrojnice Hronov
nám. Čs. armády 120

5

Zbečník

ZŠ Zbečník
čp. 210
jídelna

6

Velký Dřevíč


ZŠ Velký Dřevíč
čp.82
učebna přízemí

7

Rokytník

Hasičská zbrojnice Rokytník
čp. 9

8

Malá Čermná

Domov důchodců
Malá Čermná
čp. 42
kulturní místnost

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání volby prezidenta ČR hlasovací lístky. Ve dnech volby může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. V případě konání II. kola volby prezidenta se tato volba uskuteční:
                             dne 27. ledna 2023   od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
                             dne 28. ledna 2023   od   8:00 hodin do 14:00 hodin.

   Volič obdrží hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta pouze ve volební místnosti ve dnech volby. 
 

Petr Koleta, starosta v. r.,

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 23. 12. 2022