živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Starý hřbitov

ilustrační foto: Starý hřbitov
Starý hřbitov
17

Jeho vznik souvisí s existencí kostela, kolem něhož se pohřbívalo odnepaměti. Obehnán je silnou kamennou zdí, kterou lemují lípy zasazené P. Josefem Regnerem, hronovským farářem. Na starém hřbitově odpočívají hrdinové Jiráskovy románové kroniky U nás. Socha anděla z červeného permského pískovce v pozdně klasicistním pojetí pochází z dílny místního lidového řezbáře a sochaře Františka Vlacha (1841 - 1920).

Hřbitov zanikl se založením nového hřbitova v roce 1900. Opuštěné hroby časem splynuly s travnatou plochou. Jen blízkost kostela, náhrobky z prusko-rakouské války 1866 a torza pískovcových plastik připomínají, že tu kdysi byl hřbitov. Sadová úprava plochy byla provedena v r. 1910.

Stary cmentarz

Powstanie cmentarza związane jest z istnieniem kościoła, wokół którego tradycyjnie chowano zmarłych. Cmentarz otoczony jest solidnym murem kamiennym, pod którym rosnące lipy zasadził jeszcze proboszcz hronovski ks. Josef Regner. Na starym cmentarzu spoczywają bohaterowie U nas – powieści-kroniki napisanej przez Jiráska. Późnoklasycystyczna figura anioła z czerwonego piaskowca permskiego pochodzi z pracowni miejscowego rzeźbiarza ludowego Františka Vlacha (1841–1920).

Po założeniu w roku 1900 nowego cmentarza, zaprzestano pogrzebów na starym. Opuszczone groby zrównały się z czasem z płaszczyzną trawy. Jedynie bliskość kościoła, nagrobki z wojny prusko-austriackiej 1866 roku oraz korpusy piaskowcowych rzeźb przypominają, że był tu niegdyś cmentarz. W roku 1910 nadano cmentarzowi charakter parku.

Ancient Cemetery

People had been buried in the ancient cemetery by the church since time immemorial. It is surrounded by a thick stone wall lined with lime trees, planted by P. Josef Regner, the Hronov vicar. The characters of Jiráseḱs fictional chronicle U nás rest in this ancient cemetery. The red Permian sandstone statue of an angel in a late classicist style comes from the workshop of local folk-style wood-carver and sculptor František Vlach (1841 - 1920).

The cemetery gave way to a new cemetery founded in 1900. The abandoned graves melded into the grassy area over time. The only remnants of the ancient cemetery are the church, tombstones from Austro-Prussian War of 1866 and fragments of sand stone. The area was turned into a park in 1910.

Tento text připravil/a: Tereza Reimannová Zveřejněno: 31. 12. 2010