živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Mistrova lavička

ilustrační foto: Mistrova lavička
Mistrova lavička
26

Kamenný pískovcový kříž s pietou byl postaven v druhé polovině 19. století (1877). Podle zvětralého nápisu na podstavci jej zřídil hronovský občan Švorčík jako připomínku vlastní bolesti nad tragickou událostí v rodině. Později zde byla umístěna dřevěná lavička, na které rád sedával spisovatel Mistr Alois Jirásek při svých častých vycházkách do okolí. Z lavičky je výhled na Jírovu horu, za níž se nachází bájný vrch Turov. V něm podle pověsti dřímá svaté vojsko v čele se svatým Václavem.

Kříž s lavičkou jsou místem rozjímání a vzpomínání. V roce 1998 památné místo nechalo upravit Občanské sdružení KRUH. Renovaci pískovcového kříže provedl ak. malíř Ivan Krejčí.

Ławeczka Mistrza

Piaskowcowy krzyż kamienny z pietą wzniesiony został w drugiej połowie XIX wieku (1877). Według zwietrzałego napisu na cokole ufundował go hronovianin Švorčík, upamiętniając własny ból po tragicznym wydarzeniu w rodzinie. Umieszczono później pod nim drewnianą ławeczkę, na której chętnie siadywał w trakcie swych częstych spacerów po okolicy Mistrz Alois Jirásek. Z ławeczki jest widok na Jírovą Horę, za którą znajduje się legendarna góra Turnov. Według legendy drzemie w niej zaklęte wojsko ze świętym Wacławem na czele.

Krzyż z ławeczką jest miejscem rozmyślań i wspomnień. To pamiątkowe miejsce zostało w roku 1998 uporządkowane przez Stowarzyszenie Obywatelskie KRUH. Renowację piaskowcowego krzyża wykonał artysta malarz Ivan Krejčí.

The Master's Bench

The sandstone cross with a pieta was built in the second half of the 19th century (1877). According to a weathered inscription on the pedestal, it was made by a Hronov citizen named Švorčík to commemorate his suffering from a tragic family event. Later, a wooden bench was placed there, and Master Alois Jirásek used to sit here during his frequent walks in the neighbourhood. There is a view of Jírova hora hill and, behind it, of a mythical hill called Turov. According to legend, a holy army headed by St. Wenceslas slumbers there.

This is a place of contemplation and recollection. In 1998 the historical site was spruced up by a civic association called KRUH. The sandstone cross was renovated by the artist Ivan Krejčí.

Tento text připravil/a: Tereza Reimannová Zveřejněno: 31. 12. 2010