živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Městská radnice

ilustrační foto: Městská radnice
Městská radnice
05

Původní stará radnice byla zřízena malými úpravami z hospodářského stavení Filipa Prouzy, které v roce 1883 zakoupila hronovská obec a zřídila zde jednu obecní úřadovnu a zasedací síň. V roce 1929 byla budova značným nákladem renovována a v přízemí zřízena restaurace. V ní se úřadovalo až do roku 1936, kdy byla zbořena. Nevyhovovala malým počtem místností a zasahovala do rozšiřující se hlavní silnice.

Na jejím místě byla postavena v letech 1937-1938 radnice nová. Moderně řešenou budovu projektoval místní stavitel Josef Šustr a zednický mistr Břetislav Veselý. Vnitřní zařízení navrhl místní architekt Otakar Ticháček ml. První slavnostní schůze obecního zastupitelstva se v nové radnici konala 24. 5. 1939.

Ratusz

Pierwotny stary ratusz powstał w wyniku adaptacji budynku gospodarczego Filipa Prouzy, nabytego przez miasto w roku 1883, w którym urządzono salę zebrań i jedno pomieszczenie biurowe. W roku 1929 budynek dużym kosztem odremontowano, a na parterze urządzono restaurację. W budynku tym urzędowano aż do jego zburzenia w roku 1936. Był on zbyt ciasny i przeszkadzał w rozszerzeniu głównej drogi.

Na jego miejscu wybudowano w latach 1937 - 1938 nowy ratusz. Nowoczesną budowlę zaprojektowali miejscowy budowniczy Josef Šustr oraz mistrz murarski Břetislav Veselý. Projekty wnętrz przygotował miejscowy architekt Otakar Ticháček młodszy. Pierwsza uroczysta sesja rady w nowym ratuszu odbyła się 24 maja 1939 roku.

The Town Hall

The original town hall was built by making slight repairs on Filip Prouza's farmhouse building. The Hronov municipality bought it in 1883 and set up one municipal office and a council hall there. The building was renovated at a high cost in 1929 and a restaurant was opened on the ground floor. This house served as an administrative building until 1936 when it was torn down, due to the insufficient number of rooms and because it extended into the broadened main street.

A new town hall was built in the place of the old one between 1937 and 1938. The modern building was designed by local builder Josef Šustr and Master Mason Břetislav Veselý. The interiors were designed by local architect Otakar Ticháček, junior. The first ceremonial municipal board meeting was held in the new town hall on 24 May 1939.

Tento text připravil/a: Tereza Reimannová Zveřejněno: 31. 12. 2010