živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Kostel Všech svatých

ilustrační foto: Kostel Všech svatých
Kostel Všech svatých
14

Původně na jeho místě stála gotická „kaple v březinách“. Kostel Všech Svatých se připomíná roku 1359 jako farní, kdy tu měl podací právo Jan z Náchoda, řečený z Dubé. Z té doby se zachovala pouze přestavěná část. Kostel zpustl ve válce třicetileté, zejména po požáru městečka r. 1639.

Teprve později byl opraven. Barokně přestavován byl v letech 1713 - 1717 a v roce 1736, kdy byla k zachovalému kněžišti přistavěna nynější chrámová loď. Roku 1772 tu byla zřízena lokalie, od ro ku 1786 se stal kostel opět farním. Vnitřní zařízení kostela bylo obnoveno celé v polovině 19. století. Velké opravy římsko-katolického kostela se uskutečnily v roce 1905 a v roce 2008 - 2009.

Kościół Wszystkich Świętych

Pierwotnie na jego miejscu stała gotycka „kaplica w brzezinie”. Kościół Wszystkich Świętych wymieniony jest jako parafialny w roku 1359, gdy patronat nad nim sprawował Jan z Náchodu, zwany z Dube. Z tej epoki zachowała się jedynie przebudowana część. W wyniku wojny trzydziestoletniej kościół opustoszał, szczególnie po pożarze miasta w roku 1639.

Odremontowano go dużo później. W latach 1713 - 1717 uległ on barokowej przebudowie, a w roku 1736 do zachowanego chóru dobudowano istniejącą nawę. W roku 1772 erygowano lokalię, a od roku 1786 kościół stał się ponownie parafialnym. Wyposażenie kościoła całkowicie wymieniono w połowie XIX wieku. Kościół przeszedł gruntowne remonty w roku 1905 i w latach 2008 - 2009.

All Saints Church

A Gothic “Chapel in the Birch Trees” originally stood in the place where the church is situated. All Saints Church is mentioned as a parish church in 1359 when Jan of Náchod, said of Dubá, was granted the right to build a town church. Only a rebuilt section has been preserved from that time. The church became desolated during the Thirty Years' war, particularly after the town fire in 1639.

It wasn’t repaired until much later. Between 1713 and 1717 it was rebuilt in the baroque style as well as in 1736 when the present aisle was added to the well-preserved chancel. The local chaplaincy was established there in 1772 and from 1786 the building became a parish church once again. In the middle of 19th century all of the interior furnishings were restored. Extensive restorations of the Roman Catholic church were realized in 1905 and in 2008 - 2009.

Tento text připravil/a: Tereza Reimannová Zveřejněno: 31. 12. 2010