živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Jiráskovo divadlo

ilustrační foto: Jiráskovo divadlo
Jiráskovo divadlo
03

Záměr vybudovat v Hronově divadelní budovu se zrodil po oslavách sedmdesátin Aloise Jiráska (1921). Postaveno bylo z iniciativy Družstva pro postavení Jiráskova divadla. Původní projekt s muzeem, knihovnou a čítárnou vypracoval zdarma hronovský rodák Ing. arch. Jindřich Freiwald (1890 - 1945). Dne 26. srpna 1928 se konala slavnost položení základního kamene za účasti Aloise Jiráska, který při poklepu pronesl památná slova, vepsaná do čelní zdi vestibulu: „A dílo to budiž požehnané...“

Vlastní stavbu zahájila v červnu 1929 sdružená hronovsko-náchodská firma Veselý, Goldschmid a Hartman, podnikatelé staveb. Z původního projektu byla realizována pouze stavba divadelní budovy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. 9. 1930 představením Jiráskovy Lucerny v provedení Spolku divadelních ochotníků v Hronově.

Teatr imienia Jiráska

Zamiar wzniesienia w Hronovie budynku teatru zrodził się po uroczystych obchodach siedemdziesięciolecia pisarza Aloisa Jiráska w roku 1921. Inicjatorem budowy było Stowarzyszenie dla Wybudowania Teatru im. Jiráska. Oryginalny projekt budynku, zawierającego również muzeum oraz bibliotekę z czytelnią opracował hronovianin inż. arch. Jindřich Freiwald (1890 - 1945) nie biorąc honorarium. Uroczystość położenia kamienia węgielnego odbyła się 26 sierpnia 1928. Uczestniczył w niej Alois Jirásek, który przy rytualnym poklepaniu wypowiedział pamiętne słowa, umieszczone później w westybulu: „Błogosławionym niech będzie to dzieło...”

Sama budowa rozpoczęta została w czerwcu 1929 roku przez stowarzyszoną hronovsko-nachodzką firmę Veselý, Goldschmid i Hartman Budowniczowie. Z pierwotnego projektu zrealizowano jedynie budynek teatru. Uroczyste otwarcie nastąpiło 28. września 1930 wystawieniem Latarni Jiráska przez Amatorski Zespół Teatralny z Hronova.

The Jirásek Theatre

The idea to build a theatre in Hronov arose after Alois Jiráseḱs 70th birthday (1921). It was built on the initiative of the Association for the Construction of the Jirásek Theatre. The original design, which included a museum, library and reading room, was drawn up for free by Jindřich Freiwald (1890 - 1945), an architect and Hronov native. On 26 August 1928 the foundation stone was laid, with Alois Jirásek in attendance. His words, when he ceremoniously tapped the stone that have been inscribed into the front wall of the foyer: “And may this work be blessed....”

In June 1929 building was initiated by the associated Hronov-Náchod construction company Veselý, Goldschmid and Hartman. Of the original project, only the construction of the theatre building was realized. The theatre was inaugurated on 28 September 1930 by Jiráseḱs Lucerna, performed by The Society of Amateur Actors in Hronov.

Tento text připravil/a: Tereza Reimannová Zveřejněno: 31. 12. 2010