živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Hrob Ing. arch. Jindřicha Freiwalda

ilustrační foto: Hrob Ing. arch. Jindřicha Freiwalda
Hrob Ing. arch. Jindřicha Freiwalda
23

Ing. arch. Jindřich Freiwald *6. 6. 1890 v Hronově †8. 5. 1945 v Praze

Významný český architekt. V roce 1921 založil s Ing. arch. Jaroslavem Böhmem projekční a stavitelskou firmu v Praze. Zabýval se projektováním kolonií rodinných domků a vil, peněžních ústavů a divadelních budov. Podílel se na vítězném projektu státního divadla v Teheránu.

Předsedal Spolku pražských Hronováků v Praze. Jako velký vlastenec a čsl. důstojník v záloze se zapojil do protinacistického odboje. Při vyjednávání o kapitulaci byl 8. 5. 1945 zajat příslušníky SS a druhého dne na kopci nad krčskou nemocnicí zastřelen. Malý pomníček na levé straně silnice na Benešov připomíná hrdinný čin hronovského rodáka a surovou vraždu nacistů. Pohřben byl původně na hřbitově v Bráníku. Jeho ostatky byly později převezeny do Hronova a pietně uloženy na odbojářském hřbitově 18. 8. 1945.

Grób inż. arch. Jindřicha Freiwalda

Jindřich Freiwald *6. 6. 1890 Hronov †8. 5. 1945 Praga

Wybitny czeski architekt. W roku 1921 założył z inż. arch. Jaroslavem Böhmem firmę projektową i budowlaną w Pradze. Zajmował się projektowaniem kolonii domków jednorodzinnych i willi, budynków banków i teatrów. Uchestniczył w opracowaniu zwycięskiego projektu na państwowy teatr w Teheranie.

Hrob Ing. arch. Jindřicha Freiwalda

Przewodniczył Towarzystwu Praskich Hronovian w Pradze. Jako wielki patriota i czechosłowacki oficer rezerwy włączył się w działalność antynazistowskiego ruchu oporu. W trakcie rokowań o kapitulacji został on 8 maja 1945 roku aresztowany przez żołnierzy SS i na drugi dzień na wzgórzu nad szpitalem na Krčy zastrzelony. Mały pomniczek po lewej stronie szosy do Benešova upamiętnia bohaterski czyn hronovianina i brutalną zbrodnię nazistów. Pochowany został pierwotnie na cmentarzu w Bráníku. Jego szczątki były później przewiezione do Hronova i 18 sierpnia 1945 roku urochyście złożone na cmentarzu członków ruchu oporu.

The grave of Ing. Arch. Jindřich Freiwald

Ing. arch. Jindřich Freiwald *6. 6. 1890 in Hronov †8. 5. 1945 in Prague

He was a notable Czech architect. In 1921, together with Ing. Arch. Jaroslav Böhm, he founded a design and construction company in Prague. Freiwald designed family houses and villa housing estates, banking institutions and theatre buildings. He participated in the winning project of the national theatre in Tehran.    

Freiwald chaired the Prague Society of Hronov citizens in Prague. As a great patriot and Czechoslovak reserve officer, he became involved in the anti-Nazi resistance movement. On 8 May 1945, during surrender negotiations, he was captured by the SS and shot dead on the hill above Prague’s Krč hospital the next day. The small memorial situated on the left side of the road to Benešov commemorates this Hronov native’s heroic deeds and his cruel murder by the Nazis. Freiwald was originally buried in the Bráník cemetery. Later his remains were transferred to Hronov and reverentially laid in the resistance movement cemetery on 18 August 1945.

Fotogalerie: Plánek hřbitova


Tento text připravil/a: Tereza Reimannová Zveřejněno: 31. 12. 2010