živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Evangelická modlitebna a hřbitov

ilustrační foto: Evangelická modlitebna a hřbitov
Evangelická modlitebna a hřbitov
33

Evangelíci byli v pol. 19. století v Hronově víceméně trpěni. Neměli vlastní hřbitov. Když je r. 1859 římskokatolický farář F. Hromádka z katolického hřbitova vypověděl, uspořádali mezi sebou sbírku, koupili pozemek Na Chocholouši a zbudovali si tu hřbitov vlastní. V r. 1875 započali „helvíti“, jak se jim tehdy říkalo, se stavbou vlastní modlitebny podle plánů stavitele Valáška ze Smiřic. Nejštědřejší finanční dary poskytli baron Diegardt z Bonnu a továrník Gustav Langen. Stavební dříví z obory Maternice poskytl princ ze Schaumburg – Lippe, velkostatkář z Náchoda. Ten také daroval hronovskému sboru staré šonovské varhany. Za osm měsíců byla stavba dokončena a první služby Boží se konaly 19. listopadu r. 1876.

V rohu hřbitova je pohřben evangelický farář Josef Šára (1843 - 1923), který se nejvíce zasloužil o vybudování evangelické modlitebny a hřbitova.

Ewangelicki dom modlitwy i cmentarz

W połowie XIX. wieku ewangelicy byli w Hronovie zaledwie tolerowani. Nie mieli własnego cmentarza. Gdy w roku 1859 rzymsko-katolicki proboszcz F. Hromadka odmówił im katolickiego cmentarza, zorganizowali między sobą zbiórkę, kupili działkę „Na Chocholouši“ i utworzyli tam własny cmentarz.

W roku 1875 rozpoczęli „helweci“ - jak ich wówczas nazywano – budowę własnego domu modlitwy według planów budowniczego Valáška ze Smiřic. Najbardziej hojnie wspierali finansowo budowę baron Diegardt z Bonn oraz fabrykant Gustav Langen. Drewna z lasu Maternice dostarczył książe Schaumburg–Lippe, właściciel ziemski z Náchodu. Podarował on również hronovskiemu zborowi stare organy z Šonova. W ciągu ośmiu miesięcy budowa była ukończona, a pierwsze nabożeństwo odbyło się 19 listopada 1876 roku.

W rogu cmentarza pochowany jest ewangelicki proboszcz Josef Šára (1843 - 1923), który miał największe zasługi w wybudowaniu ewangelickiego domu modlitwy i cmentarza.

Evangelist Chapel and Cemetery

Evangelists were tolerated in Hronov in the middle of the 19th century, but they did not have their own cemetery. When they were expelled from the Catholic cemetery by Roman Catholic Parson F. Hromádka in 1859, they organised a collection, bought a plot situated at “Na Chocholouši” and established their own cemetery there.

“Helvits,” as they were called at that time, started building their own chapel in 1875, according to designs by builder Valášek from Smiřice. Baron Diegardt from Bonn and factory owner Gustav Langen granted the most generous financial gift. The Prince of Schaumburg – Lippe, a land owner from Náchod, provided them with wood from the Maternice forest game preserve. He also gave the Hronov congregation the old Šonov organ as a present. The construction was completed in eight months and the first religious service was held there on 19 November 1876.

The Evangelist Parson Josef Šára (1843 - 1923), who had the biggest merit in the evangelic chapel and cemetery construction, is buried in the corner of the cemetery.

Tento text připravil/a: Tereza Reimannová Zveřejněno: 31. 12. 2010