živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zimní stadion Hronov

Od dubna 2002 je vyčleněn ZS v Hronově, jehož provozovatelem je Město Hronov, z působnosti technických služeb a je veden jako samostatný úsek.

Adresa zařízení

Zimní stadion - Wikov aréna
Palackého 1000
549 31  Hronov

Kontakty

telefon - 736 629 643 - vedoucí odboru Jiří Frýba
              733 734 169  - obsluha zimního stadionu
e-mail - srz@mestohronov.cz
    
 

 

I. etapa rekonstrukce

V roce 2002 získalo město Hronov na rekonstrukci zimního stadionu státní dotaci ve výši 3,7 milionu korun. Po skončení provozu koncem února čekal jeho pracovníky nelehký úkol. Připravit podmínky k zahájení I. etapy rekonstrukce,  spočívající v demontáži mantinelů a stávajícího potrubí. Z demontovaných částí si město ponechalo zábradlí, okopové lišty a sítě za brankami. Nepotřebné mantinely byly přenechány oddílu HC Police nad Metují, polyetylénové hadice (20 km) se po částech prodávají zájemcům.

Město nechalo zpracovat projektovou a technologickou dokumentaci. V zadání byly požadavky na přestavbu ledové plochy, stavební úpravy podloží včetně tepelné izolace, instalaci nových mantinelů beze skel a dodávku a montáž nového potrubí do plochy. V polovině května se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele I. části rekonstrukce zimního stadionu. Komise posoudila nabídky všech oslovených firem a rozhodla se svěřit rekonstrukci ledové plochy firmě Karla Holuba z Hronova. Celková cena díla bude mít hodnotu 8 milionů 293 tisíc korun. V současné době se provádějí na stadionu kanalizační rozvody, odvodnění  a zpevnění stráně a betonáž rozvodného kanálu.
Veškeré rekonstrukční práce jsou naplánovány tak, aby provoz zimního stadionu v Hronově mohl být zahájen začátkem listopadu 2002.                                  
 

II. etapa rekonstrukce

V roce 2003 zadalo město Hronov ateliéru EGO Hronov vypracování projektové dokumentace na dostavbu a přístavbu zimního stadionu. Závěrem roku 2003 byla městu Hronov přislíbena státní dotace na II. etapu rekonstrukce zimního stadionu ve výši 7 milionu korun. Hlavní zásluhu na získání finančních prostředků má pan poslanec Evžen Snítilý společně se svým asistentem Janem Birke. Svou podporou přispěli ke zdaru naší žádosti i Mgr. Zdeňka Horníková a předseda rozpočtového výboru Miroslav Kalousek. Další financování  této etapy zajistili  Zastupitelé města Hronova přijetím 10 milionového úvěru. Celková  cena     II. etapy je dle rozpočtu projektové dokumentace cca 16,5 mil. korun.

Rozsah II. etapy „Stavební úpravy, nástavba a přístavba ZS Hronov“ :

- zastřešení plochy ocelovou konstrukcí
- opláštění po dvou delších stranách ZS
- výstavba tribun pro cca 400 diváků při svahu
- výstavba opěrné zdi u svahu
- výstavba šatny pro rozhodčí pod tribunami
- stavební úpravy na stávajícím objektu strojovny spočívající v úpravě šatny pro zaměstnance s vestavěným sociálním zařízením a úpravy kanceláře pro vedoucího ZS s WC
- přední zeď budoucí garáže rolby
- plynová STL přípojka pro objekt strojovny a budoucí technologii garáže rolby
- zpevnění plochy v hale a před halou u hlavního vstupu
- nástavba skel nad hrazením
- ozvučení ZS
- zajištění přístupu pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace

Rada města Hronova dne 25.2. 2004 na doporučení výběrové komise schválila jako dodavatele stavby „Stavební úpravy, nástavba a přístavba zimního stadionu Hronov – II. etapa“ firmu STYL BAU s.r.o. Hradec Králové.

Dne 16. března 2004 byla podepsána smlouva o dílo a bylo předáno staveniště. V současné době se provádějí na stadionu přípravné práce (oplocení staveniště a skladu, stěhování panelů a buněk). Veškeré stavební práce jsou naplánovány tak, aby provoz zimního stadionu v Hronově mohl být zahájen 1. října 2004.

III. etapa rekonstrukce

V roce 2013 schválilo Zastupitelstvo města Hronova finanční prostředky v městském rozpočtu na dostavbu zimního stadionu. Projektová dokumentace byla připravená, musely se přepracovat pouze některé detaily. Náklady činily celkem 18, 7 mil Kč. Veškeré náklady plynuly z městského rozpočtu.
Stavbu po výběrovém řízení prováděla firma „ MATEX HK s.r.o.“ z Hradce Králové. Projektovou dokumentaci upravoval ateliér EGO, který jen pokračoval ve své práci z minulých etap výstavby zimního stadionu.
Stavba byla zahájena 1. 3. 2013 a dokončena 30. 8. 2013. Kolaudace pak byla vydána 3. 10. 2013.
Rozsah III. etapy dostavby zimního stadionu je vcelku jasný, ale pro rekapitulaci:
- Galerie v jižní části stadionu
- Zvýšená galerie v severovýchodní části stadionu
- Úprava skladu drobných a krátkodobých předmětů pod tribunou
- Přístavba šaten se sociálním zařízením pro hráče a diváky, klubovna HC
- Sociální zařízení pro diváky a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
- Plynová kotelna a strojovna vzduchotechniky pro odvlhčení
- Bufet
- Přístavba garáže rolby s dvěma místnostmi pro ohřívače teplé užitkové vody do rolby
- Přemístění selankové nádrže
- Úprava vodovodní přípojky do přístavby šaten a soc. zařízení s přemístěním vodoměru a zrušení stávající šachty
- Úprava středotlaké plynové přípojky
- Osazení sedaček na tribuně a v klubovně HC
- Vybudování studny pro zásobování rolby vodou
- Vybudování nového plotu

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 14. 09. 2007