živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 7/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 27. 03. 2019

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 
Rada města schvaluje:
1/7/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/7/59/1- vyplacení částky ve výši 20.000 Kč pro Mgr. Ivu Doudovou, projektového manažera projektu Podpora pro Mateřskou školu Hronov (Šablony), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/009946, z prostředků projektu.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/7/60/1 - poskytnutí věcného daru ve formě cen pro děti v hodnotě 2.000,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČO 46523464, na akci Velký dětský den, která se uskuteční 01.06.2019 ve Velkém Dřevíči.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/7/60/2 - poskytnutí věcného daru ve formě cen pro děti v hodnotě 2.000,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČO 46523464, na akci Čarodějnický rej, která se uskuteční 30.04.2019 ve Velkém Dřevíči.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/7/60/3 - poskytnutí věcného daru ve formě pohárů a krmení pro psy v hodnotě 2.000,00 Kč Českému kynologickému svazu ZKO Hronov - 416, č. p. 130, 549 37 Žďárky, IČO 70849056, na akci Mezinárodní obranářský závod, která se uskuteční 05.07.2019 v areálu ZKO 416 Hronov.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/7/61/1 - poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč Aeroklubu Hronov, z. s., K Letišti 612, 549 32 Velké Poříčí, IČO 15046061, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/7/61/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 07/2019 s Aeroklubem Hronov, z. s., K Letišti 612, 549 32 Velké Poříčí, IČO 15046061.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/7/61/3 - poskytnutí dotace ve výši 5.216,00 Kč spolku Orel Jednota Hronov - Zbečník, Zbečník 28, 549 31 Hronov, IČO 66288606, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/7/61/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 10/2019 s Orel Jednota Hronov - Zbečník, Zbečník 28, 549 31 Hronov, IČO 66288606.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/7/61/5 - poskytnutí dotace ve výši 19.544,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Rokytník, z.s., Rokytník 131, 549 31 Hronov, IČO 46503773, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/7/61/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 13/2019 s Tělovýchovnou jednotou Sokol Rokytník, z.s., Rokytník 131, 549 31 Hronov, IČO 46503773.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/7/61/7 - poskytnutí dotace ve výši 14.724,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČO 46523464, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/7/61/8 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 14/2019 s Tělovýchovnou jednotou Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČO 46523464.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/7/61/9 - poskytnutí dotace ve výši 34.961,00 Kč TJ Hronov, spolek, Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 00528064, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/7/61/10 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 16/2019 s TJ Hronov, spolek, Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 00528064.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

16/7/61/11 - poskytnutí dotace ve výši 2.500,00 Kč SK Šneci Hronov, z.s., Palackého 336, 549 31 Hronov, IČO 04365399, která je určena účelově na činnostv roce 2019.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

17/7/61/12 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 19/2019 s K Šneci Hronov, z.s., Palackého 336, 549 31 Hronov, IČO 04365399.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

18/7/61/13 - poskytnutí dotace ve výši 22.098,00 Kč S-Sport Hronov, z.s., Velký Dřevíč 196, 549 34 Hronov 4, IČO 06737684, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

19/7/61/14 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 20/2019 s S-Sport Hronov, z.s., Velký Dřevíč 196, 549 34 Hronov 4, IČO 06737684.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

20/7/61/27 - poskytnutí dotace ve výši 35.331,00 Kč spolku VODÁCI HRONOV z.s., Hostovského 972, 549 31 Hronov, IČO 27024431, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

21/7/61/28 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 18/2019 s VODÁCI HRONOV z.s., Hostovského 972, 549 31 Hronov, IČO 27024431.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

22/7/62/1 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec, Žižkova 365, 549 41 Červený Kostelec, IČO 00188557, která je určena účelově na vydání sborníku Rodným krajem v roce 2019.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

23/7/62/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 04/2019 s Městským kulturním střediskem Červený Kostelec, Žižkova 365, 549 41 Červený Kostelec, IČO 00188557.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

24/7/62/3 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Davidu Novotnému, Kostelecká 1829, 547 01 Náchod, IČO 66302129, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s pořádáním Adventního koncertu v Jiráskově divadle v Hronově dne 06.12.2019.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

25/7/62/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 05/2019 s Davidem Novotným, Kostelecká 1829, 547 01 Náchod, IČO 66302129.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

26/7/62/5 - poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč Českému kynologickému svazu ZKO Hronov - 416, č. p. 130, 549 37 Žďárky, IČO 70849056, která je určena účelově na údržbu a provoz cvičiště v roce 2019.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

27/7/62/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 21/2019 s Českým kynologickým svazem ZKO Hronov - 416, č. p. 130, 549 37 Žďárky, IČO 70849056.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/7/62/7 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Náchod, Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČO 00426202, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

29/7/62/8 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 22/2018 s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Náchod, Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČO 00426202.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

30/7/62/9 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČO 46523464, která je určena účelově na výdaje spojené s oslavami 100 let od založení Sokola ve Velkém Dřevíči, které se konají 31.08.2019 ve Velkém Dřevíči.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

31/7/62/10 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 23/2019 s Tělovýchovnou jednotou Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČO 46523464.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

32/7/62/11 - poskytnutí dotace ve výši 4.000,00 Kč paní Kateřině Smutné, která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce Velikonoce v Jiráskově rodném domku ve dnech 19.04.-20.04.2019.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 

33/7/62/12 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 26/2019 s paní Kateřinou Smutnou.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

34/7/62/13 - poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Rokytník, Rokytník 147, 549 31 Hronov, IČO 62731025, která je určena účelově k pokrytí nákladů akce Společné oslavy čtyř výročí rokytenských spolků dne 15.6.2019 v Rokytníku.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

35/7/62/14 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 27/2019 s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytník, Rokytník 147, 549 31 Hronov, IČO 62731025.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

36/7/63/1 - poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva žen A v I. národní lize v období leden - červen 2019.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

37/7/63/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 24/2019 s Volejbalovým klubem Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

38/7/64/1 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 10.11.2014 na byt č. 10, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 77,90 m² (plocha pro nájem 75,95 m²), v ulici Hostovského 160, Hronov na dobu určitou do 30.06.2019 za nájemné 49,50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

39/7/65/1 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 02. 12. 2016 na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 45,49 m² (plocha pro nájem 43,80 m²), v ulici Nerudova 314, Hronov na dobu určitou do 31. 03. 2020 za nájemné 49,50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

40/7/67/1 - rozpočtové opatření č. 02/2019/RM.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

41/7/68/1 - uzavření Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č. sml. 9/40/18/0069/Ha/NK týkající se stavby II/303 Velké Poříčí – Hronov, část město Hronov, I. etapa se Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové – Plačice, IČ 70 94 79 96.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

42/7/69/1 - poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč Římskokatolické farnosti Hronov, Regnerova 56, 549 31 Hronov, IČO 46524002, která je určena účelově výhradně k pokrytí nákladů na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého a na parkové úpravy Meditačního parku.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

43/7/69/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 28/2019 s Římskokatolickou farností Hronov, Regnerova 56, 549 31 Hronov, IČO 46524002.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

44/7/71/1 - Zadávací dokumentaci na zpracování studie stavebních úprav budovy Městského úřadu v Hronově. 
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

45/7/72/1 - poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s dopravou družstva mladšího dorostu na zápas do Karlových Varů dne 31.03.2019.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

46/7/72/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 29/2019 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Rada města doporučuje:
47/7/61/15 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 120.314,00 Kč AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČO 69154287, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

48/7/61/16 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 08/2019 s AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČO 69154287.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

49/7/61/17 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 162.651,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

50/7/61/18 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 09/2019 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

51/7/61/19 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 51.289,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

52/7/61/20 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 11/2019 s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

53/7/61/21 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 57.237,00 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČO 15046451, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

54/7/61/22 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 12/2019 s Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČO 15046451.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

55/7/61/23 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 100.444,00 Kč T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČO 46524959, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

56/7/61/24 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 15/2019 s T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČO 46524959.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

57/7/61/25 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 164.410,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, z.s., Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

58/7/61/26 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 17/2019 s Volejbalovým klubem Hronov, Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

59/7/63/3 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 390.000,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena účelově na uzavřené bruslení družstev Kraso Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.01.2019 – 31.12.2019.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

60/7/63/4 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 25/2019 s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0 
 
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 12. 04. 2019