živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 4/2010

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 17.2.2010
od 19:15 hodin v předsálí Sálu Josefa Čapka

Rada města schvaluje:
1/4 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théra - 6 pro, 1 se zdržel
2/4 - uzavření dodatku č.  k SOD č. 02/OM-Vít/2008  akce „Revitalizace centra města Hronova“ s f. Centrum evropského projektování a.s., Wonkova 1142, 500 02  Hradec Králové, kterým se právně ošetří úprava čl. 4.8 Platby odměny. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti – 7 pro


Rada města revokuje:
3/4 - č. 12/2  usnesení  2/2010 z 25.1.2010 – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 02. 03. 2010