živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Úpravy dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu Mateřské školy Hronov - Zbečník

V říjnu roku 2014 byla započata výstavba dětského hřiště v přírodním stylu u mateřské školy ve Zbečníku. Na hřiště jsme získali finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. Celkové způsobilé výdaje projektu na hřiště u MŠ ve Zbečníku činí   Kč 1 508 194,-, dotace je stejně jako u hřiště ve Velkém Dřevíči 90%, tedy ve výši Kč 1 357 374,60. Na dodavatele herních prvků a s nimi souvisejících prací bylo koncem srpna 2014 vyhlášeno výběrové řízení. Vítězně z něj vzešla firma Hřiště s.r.o., se sídlem v Brně, IČ: 28354303.
Podmínkou obdržení dotace bylo ukončení stavebních prací do konce roku 2014. Jelikož nám v loňském roce počasí poměrně přálo, bylo hřiště předáno v termínu pouze s nedodělkem v podobě terénních prací a zasetí trávníku, proto jsme dotaci obdrželi ještě v prosinci 2014. Již zmiňované terénní úpravy dětského hřiště probíhaly v polovině března 2015. Z ohlasů veřejnosti je znát, že se projekt vybudování nového hřiště opravdu povedl a všem se moc líbí. Herní prvky jsou vyrobeny z akátu, který je známý svou dlouhodobou životností a přirozenou odolností i proti dřevokazným houbám. I proto věřím, že bude k radosti, vzdělávání a rozvoji fyzických dovedností dětí, sloužit dlouhá léta.
V rámci terénních úprav došlo, stejně jako ve Velkém Dřevíči, k vysetí trávníku, jehož zazelenání bude trvat zhruba měsíc. Pravděpodobně začátkem května pak bude taktéž hřiště slavnostně předáno dětem k užívání. Kdy přesně k této slavnostní události dojde, budeme informovat prostřednictvím městských webových stránek, facebooku i letáčků.

Tereza Kohlová – odbor tajemníka

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 02. 06. 2014