živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457


Město Hronov a partnerské obce Velké Poříčí, Stárkov, Žďárky, Vysoká Srbská cílí prostřednictvím realizace projektu na zvýšení kvality a efektivity veřejné správy, kterou vykonávají ve svém vymezeném území pro své obyvatele. Prostředkem k dosažení zvýšené kvality a efektivity je zejména příprava strategických a koncepčních dokumentů, jež pomohou optimalizovat a posílit strategický charakter procesů  při výkonu veřejné správy.

Níže si můžete prohlédnout dokumenty zpracované pro město Hronov, ostatní dokumenty jsou dostupné na webových stránkách partnerských obcí:
- Komunitní plán sociálních služeb SO POÚ Hronov
- Koncepce prevence kriminality SO POÚ Hronov
- Plán rozvoje sportu
- Bytová koncepce města Hronova
- Koncepce řešení dopravy na území města Hronov

Rozpis financování (v Kč)
  • Příspěvek Evropské Unie (ESF):                 2 587 931,25 Kč
  • Finanční prostředky ze státního rozpočtu:     456 693,75 Kč
  • Spolufinancování z obecních rozpočtů:          152 231,25 Kč
Projekt je financován z prostředků Evropské Unie, z Evropského sociálního fondu.

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 14. 04. 2020