živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Restaurace autokempu ve Velkém Dřevíči

V měsíci květnu proběhla modernizace v restauraci ATC ve Velkém Dřevíči. Byl vybudován nový sádrokartonový podhled, stávající stropní podhled restaurace byl z bezpečnostních důvodů nově ukotven k nosné konstrukci střechy. Modernizací prošla také část elektroinstalace, omítky, malby stěn, bar a výčepní pult.
Od 1. června jsou prostory pronajaty k hostinské činnosti občanskému sdružení Motokanci z Rokytníka, které se na uvedené modernizací nemalou měrou také podílelo. Srdečně vás zveme k návštěvě, sami můžete zhodnotit, zda se dílko podařilo.
Na opravách se podílel také pan Dušan Waldecker z Hronova, Marek Aulich – Aula servis V. Poříčí, Technické služby města Hronova a sdružení Motokanci. Do provedených oprav Město Hronov investovalo Kč 65 545,-.       

Šárka Šimonová, referentka odboru majetek

Fotogalerie: restaurace kemp

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 07. 2012