živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oplocení střechy za sálem Josefa Čapka

Za sálem Josefa Čapka v Hronově bylo v květnu 2012 vybudováno oplocení střechy nad strojovnou vzduchotechniky. Tato stavba má zamezit vstupu nepovolaných osob na plochu střechy. Její krytina je z PVC, odolná chůzi, ne však jiným činnostem, k nimž v tomto místě často docházelo. Zároveň byly na střešním plášti opraveny všechny díry, které způsobily nepovolané osoby. Stavba oplocení stála město Hronov Kč 37 983,-, následná oprava děr střešního pláště Kč 9 900,-. Nejsou to malé finanční částky, proto touto cestou žádám všechny, kteří by měli potřebu se na tuto střechu opět vracet k hrátkám, aby tak nečinili a našli si  pro svoji činnost jiné a vhodnější prostory.

Děkuji.
        
Šárka Šimonová, referentka OM

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 07. 2012