živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zpěv srdce

19. 09. pátek od 19:00
     je syntézou varhanní hudby a slova, které se prolínají, vzájemně doplňují a umocňují, a vytvářejí tak celek silné působnosti a vzácné krásy. Jeho interprety jsou naši vynikající umělci. Skladby J. J. Ryby na varhany hraje Vladimír Roubal, ředitel kůru Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Sedm obrazů z vlastního životopisu J. J. Ryby zpracoval a přednese Vladimír Matějček, herec světově proslulého Divadla za branou O. Krejči, Lyry Pragensis a host činohry Národního divadla.
Součástí koncertu je i Rybův hymnus „Přijď, ó Duše Svatý“ a píseň „Na Čechy“, které jeho tvůrci vyhledali ve starých rukopisech a tiscích Národní universitní knihovny ČR a Národního muzea a připravili k novodobým premiérám.
     V rámci svatováclavského turné 2014 se koncert bude konat také v kostele Všech Svatých v Hronově v pátek 19. 9. v 19 hodin. Je dobře připomínat si, že svoboda a státnost nepadá z nebe, že je třeba si jí vážit a ve svornosti o ni pečovat, že byla léta a staletí, kdy jsme ji neměli, a že bez takových lidí, jako je J. J. Ryba a řada dalších národních buditelů a činitelů, bez lidí, kteří za ni položili své životy, bez každodenního úsilí každého z nás -  neměli bychom dnes co slavit. Koncert by se měl stát důstojnou oslavou a radostným setkáním občanů Hronova a okolí. 
                                                                                                              

Podrobné informace

Začátek: pátek 19. 9. 2014 od 19:00 hodin
Místo:kostel Všech Svatých Hronov
Pořadatel:Římskokatolická farnost Hronov

Přiložené soubory ke stažení:

  • Zpěv srdce (soubor: Ryba plaka´t Hronov.doc, velikost: 306,5 KB)