živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Všechno není košér

02. 08. sobota od 16:30
ilustrační foto: Všechno není košér

Rádobydivadlo Klapý / režie Jiří Kraus

Šolom Alejchem, Ladislav Valeš: Všechno není košer

Scénář: Ladislav Valeš
Režie:   Jiří Kraus
Hudební spolupráce: Tomáš Alferi
Scéna:                          Jiří Kraus, Jaromír Holfeuer, Miloslav Hrzán
Kostýmy:                       Romana Tůmová, Olga Psotová
Osvětlení a zvuk:         Jan Kaška, Pavel Hurych

Hrají:
Tovje              Ladislav Valeš
Golda            Dana Cendrová
Hodl               Petra Maťáková
Chava            Lenka Svobodová
Cajtl               Pavla Umhöhová
Šprince         Karolína Banková
Bjelka            Katerina Helclová
Motl                Lukáš Burda
Percik           Jonáš Filip
Fjodor           Jakub Ružbatský
Jente             Eva Andělová
Stepan          Rostislav Soukup
Lajzr              Petr Bernard
Vajsar            Liběna Štěpánová
Pop, Rabín  Jaromír Holfeuer
Strážmistr    Pavel Macák
Mužici            Petr Pidrman, Štěpán Chadraba, Vítek Líbal
Nápadníci    Kristián Valeš, Jiri Chadraba

Slovo o souboru                                                                                                                                        
Rádobydivadlo se narodilo v roce 1986 na podzim v kulturním domě v Klapý. Stále žije a hraje seč mu síly stačí. Navštívilo mnoho přehlídek jak v naší zemi, tak i za hranicemi a našlo si spoustu věrných diváků. Všechno není košer je jeho třicátým představením.

Slovo o hře
Scénář naší hry Všechno není košer je napsán volně podle knihy Tovje vdává dcery. Pojednává příběh rodiny chudého židovského mlékaře, který se odehrává na Ukrajině v zapadlé vesničce Anaťevka před blížícími se pogromy v roce 1905. Je to příběh, který nemá na první pohled zdání velkých dramat, ale je to hluboká a citlivá sonda do života zcela obyčejných lidí. Mlékař Tovje má na vdávání dcery a má jisté představy o budoucích ženiších, ale jak to v životě bývá, všechno není košer a děvčata si vyberou ženichy podle svého úsudku.

Slovo o autorovi
Šolom Alejchem, vlastním jménem Šolom Nochunovič Rabinovič, se narodil 2. března 1859 v Perejaslavi, blízko Kyjeva, v chudé měšťanské rodině jako třetí ze třinácti dětí a jak ostatně dokazují i bohaté citace mišny a tóry pomyslným židovským filozofujícím mlékařem Tovjem, studoval židovskou školu cheder. Nicméně byť se později v Lubenu v Poltavské gubernii a ještě později v USA Alejchem stal rabínem, nelze se nedomnívat, že jeho víra byla poněkud specifického charakteru, ba zmiňuje se, že prvním Alejcheho satirickým dílem byl seznam kleteb své macechy. Po celoruských protižidovských pogromech v roce 1905 Alejchem s celou rodinou emigroval do Švýcarska a později do USA, kde v New Yorku v roce 1916 zemřel.

Délka představení je 145 minut s přestávkou.
Představení od 10 let.

Druhé představení ve 20.00 hodin.

Podrobné informace

Začátek: sobota 2. 8. 2014 od 16:30 hodin
Místo:Jiráskovo divadlo
Pořadatel:Kulturní a informační středisko Hronov
nám. Čs. armády 500
Hronov
54931
Telefon: 491 483 314
E-mail: reditel@kulturahronov.cz
Web: www.kulturahronov.cz
Kontaktní osoba: Šárka Čmelíková