živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Setkání s občany Velkého Dřevíče a Rokytníka

27. 11. středa od 17:00

Určeno: občanům Velkého Dřevíče a Rokytníka, jejichž nemovitosti nemají odpadní vody napojeny do kanalizace města


Program
Problematika čištění a vypouštění odpadních vod u nemovitostí, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci města – povinnosti majitelů nemovitostí, nejzazší termíny plnění zákonem stanovených opatření vzahujících se k nakládání s odpadními vodami.

Přítomni budou zástupci města, MěÚ Hronov, odboru životního prostředí MěÚ Náchod – Ing. Ondřej Poul.

Organizační pokyny
Odvoz občanů z Velkého Dřevíče bude zajištěn autobusem ze zastávky ve Velkém Dřevíči – křižovatka směr Rokytník. Autobus bude stavět na všech zastávkách do Rokytníka. Využijte, prosím, tuto možnost dopravy, parkování u sokolovny je velmi omezené.
První autobus bude přistaven v 16:30 hod., další v 16:45 hod.


Bc. Hana Nedvědová  v.r., starostka města

Podrobné informace

Začátek: středa 27. 11. 2013 od 17:00 hodin
Místo:Sokolovna Rokytník
Pořadatel:Město Hronov
nám. Čs. armády 5
Hronov
54931
Telefon: 491 401 151
E-mail: mestohronov@mestohronov.cz