živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

HEJ, ČLOVĚČE BOŽÍ

18. 12. neděle od 18:00
ilustrační foto: HEJ, ČLOVĚČE BOŽÍ

Na motivy lidových vánočních her sepsal, písně „Hej, člověče Boží" (Nezmaři), „Pocestný" (F. L. Čelakovský), „Fraška" (R. Hejcman), lidové koledy upravil a nastudoval Rostislav Hejcman.

Scénu navrhli: Michal Kops a Rostislav Hejcman.

Technickou podporu zajistili: Michal Kops, Pavel Lelek, Josef Weber, Dagmar Kolínová.

Líčí: Miroslav Čermák.

Kostýmy připravila: Hana Peterková z „fundusu" Jiráskova divadla.
Na text dohlíží: Kateřina Zobalová.

Režie: Rostislav Hejcman

Hrají a zpívají:
Podola Radomír, Zobal Dan, Zobalová Hana, Lelková Veronika, Hejcman Rostislav, Peterková Lucie, Rousková Vlaďka, Lelková Renata, Richterová Ivana, Špreňarová Marcela, Popellková Marcela, Zobalová Terezie, Křivohlávek Filip, Zuzek Pavel, Křičková Věra, Lelek Miroslav, Labík Pavel, Červený Lubomír, Čuhanič Ondřej, Kašpar Richard, Šourek Cyril, Krtička Antonín, Soukup Václav, Růžička Vojtěch, Peterková Hana, Morochovičová Eva, Zobalová Kateřina, Matúšová Veronika, Máslová Kateřina, Weber Josef, Skaunicová Zdeňka, Stárová Zuzana, Červená Jaroslava.

Vstupné: Kč 90,- 80,- 70,-
Předprodej v Informačním centru Hronov, tel.: 491 483 646

Hej, člověče Boží 2016...
Za znovu uvedením divadelního představení „Hej, člověče, Boží..." se skrývají i moje osobní pohnutky a vnímání pomalu končícího roku 2016, které mi nejsou milé a v některých případech jsou i velice smutné. Mrzí mě stále nekončící spory ohledně Jiráskova Hronova. Možná nastává čas přestat po sobě střílet a opustit zabarikádované pozice. To bychom se ovšem museli všichni otočit zády k "rádoby nabíječům blbých nálad" (viz např. „páni reportéři" zpravodaje JH16 a kauza stravování, kde oni s radostí a nadšením den po dni přihazovali do ohně svárů a tetelili se blahem, že se nedaří, jak má). Mrzí mě, že po velkém úspěchu divadelní inscenace „Vojnarka" na přehlídce v Červeném Kostelci přišlo nechutné hodnocení téže hry ve Volyni, celostátní přehlídce, kde dle mého názoru, čím horší bylo divadelní zázemí, tím radikálnější byly soudy pánů porotců. Mrzí mě, že jsem se nemohl seznámit se zajisté úchvatnou vizí JH, jak ji prezentovala NIPOS - ARTAMA pro hronovské zastupitele. Pravděpodobně se kdosi rozhodl, že hronovských divadelníků se to netýká. Mrzí mě odchod Marcely Kollertové, ale snažím se ji pochopit, duševní a fyzické zdraví je přednější. Mrzí mě všeobecná nesnášenlivost a arogance, kterou kolem sebe již delší dobu vnímám a která je i živnou půdou české politiky, od zastupitelů na městech počínaje až po" hrad" konče.
Postava Smrťáka/Boha v naší hře říká: „Zanechte svých hádek a svárů! Cožpak ani před nevinným dítětem se nezdržíte kruté vřavy? Vám, králové a mocní tohoto světa, musím připomenout, že ten, kdo se nad prostého člověka povyšuje a svou moc zneužívá, bude nakonec ke své nelibosti ponížen! Pastýři moji milí, poslal jsem vás na pomoc a k ochraně bezmocných, k hlásání lásky, pravdy a Boží slávy, ne k malicherným hádkám, rvačkám a svárům. Vězte, že cesta dlážděná i dobrými úmysly, kolikrát v pekle končí. Lide Betlémský, odmítl jsi poskytnout pomoc v nouzi bližnímu svému. Nasloucháš všelijakým našeptávačům..." Ano, jak výstižné právě dnes.
Vím, že v sobě máme světýlko lidskosti, lásky, pochopení, smíření a naslouchání a věřím, že spousta z nás nepřestane toto světýlko hledat a občas nacházet na úkor pošetilostem, které nás vedou do záhuby. Hledat v sobě, hledat v okolí a například také v divadle, na scéně, jenž má tu nepřekonatelnou moc kouzla okamžiku, kde se dá hodně pokazit ale naštěstí i hodně předávat... a zde konečně mohu mluvit i za divadelní soubor Jiráskova divadla, který Vám, našim divákům, tuto hru předá s radostí, ochotou a poděkováním za přízeň a podporu, kterou nám již léta věnujete. Těšíme se na setkání s Vámi, ať to již bude 8. 12. v Polici nad Metují, 15. 12. v Červením Kostelci nebo 18. 12. v Hronově.
Rosťa Hejcman

Podrobné informace

Začátek: neděle 18. 12. 2016 od 18:00 hodin
Více informací na:http://kulturahronov.cz/hej-clovece-bozi