živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Faidra běží o život

06. 08. pondělí od 14:00

Název souboru:  Relikty HMYZu Praha   

Soubor byl nominován z přehlídky Mladá scéna Ústí nad Orlicí

Slovo autora

„Divadlo má být především poučné. A je-li to dobré divadlo, je i zábavné.“ Bertolt Brecht

Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a s užitím uvedených pramenů a literatury.
V Praze 17. listopadu 2011
Aristoteles, Z. Bauman, P. Corneille, Euripides,  G. Francl, J. A. Haidler, S. Kane, J. Král, H. T. Lehmann, F. Lyotard, J. Miziňska, H. Mueller, A. Pospíšil, J. Racine, L. A. Seneca, E. Stehlíková, Š. Stiburek, A. Strindberg, L. de Vega

Abstrakt: Předložená rešeršní kompilace se zabývá rodinnými vztahy v okamžiku krize příběhovosti. Metanarační rekonstrukce konceptu svobodné volby je zde operacionalizována skrze indikátory T. - F. - H. a dochází k závěrům, že Theseus je workoholik, Faidra se zabije a Hippolytos je čůrák. Tato práce je pahýl.

Chtěl bych poděkovat Adamovi Pospíšilovi a Šimonu Stiburkovi za režii, Janu Machovcovi a Jiřímu Pivrncovi za hudbu, Vojtovi Vávrovi za pecku na závěr, Adamovi Pokornému za světelný design a celému souboru Reliktů HMYZu (Lukáš Černý, Kateřina Dvořáková, Josefína Formanová, Kryštof Pokorný, Ivanka Průchová a Vojtěch Vávra) za obětavé herectví.

Nevhodné pro děti do 15ti let!


Kontakt: Šimon Stiburek, e-mail: simon.stiburek@gmail.com
Podrobné informace

Začátek: pondělí 6. 8. 2012 od 14:00 hodin
Místo:Jiráskovo divadlo Hronov
Délka:1.1 hodin
Pořadatel:Kulturní a informační středisko Hronov
nám. Čs. armády 500
Hronov
54931
Telefon: 491 483 314
E-mail: reditel@kulturahronov.cz
Web: www.kulturahronov.cz
Kontaktní osoba: Šárka Čmelíková
Cena:Kč 60

Přiložené soubory ke stažení:

  • Faidra (soubor: faidra02.jpg, velikost: 66,27 KB)