živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Chvála bláznovstva alebo Elling a Kjell Bjarne

06. 08. sobota od 16:30
Název souboru: Divadlo Hľadanie (Slovensko)

Soubor nominovala AITA/IATA

Slovo o souboru
Divadlo Hľadanie oslavilo v roce 2010 patnáctý rok své existence, ve své dramaturgii sáhlo po slovenské i světové tvorbě. Během těchto let získal soubor řadu ocenění na festivalech krajského i celostátního charakteru, několikrát účinkoval v programu Scénické žatvy v Martině. V r. 2009 byl s inscenací Christa Bojčeva „Or­chestr Titanic“ nominován na dva mezinárodní festivaly v Makedonii a Bulharsku, divadelním Olympem bylo pro soubor ale uvedení této inscenace na prknech Slovenského národního divadla jako jedné ze dvou nejzajímavějších inscenací uplynulé sezóny. Divadelní soubor je zároveň organizátorem dvou divadelních festivalů – krajské přehlídky „Divadelné dni pod Slovenskou brá­nou“ a celostátního festivalu „Tlmačské činohranie“.

Slovo o hře
Elling, nadprůměrně inteligentní mladý muž s básnickými sklony, je hospita­lizován na psychiatrické klinice s diagnózou autismu, paranoie a sociální fobie. Kjell Bjarne je Ellingův pravý opak, hromotlucký instalatér s nižší duševní kapacitou. Oba přátelé se po propuštění z ústavu pokoušejí za pomoci sociálního pracovníka vést samostatný život.
 
Druhé představení se bude hrát v 19.30 hodin!

Podrobné informace

Začátek: sobota 6. 8. 2011 od 16:30 hodin
Místo:Jiráskovo divadlo
Délka:1 hodin
Pořadatel:Kulturní a informační středisko Hronov
nám. Čs. armády 500
Hronov
54931
Telefon: 491 483 314
E-mail: reditel@kulturahronov.cz
Web: www.kulturahronov.cz
Kontaktní osoba: Šárka Čmelíková
Cena:Kč 60