živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Dostavba zimního stadionu

Dodavatel: MATEX HK s.r.o., Hradec Králové
Celková cena díla: 17 077 696,-- Kč

Po dvou letech dochází k další etapě výstavby zimního stadionu, která už bude poslední, tzn., že letos bude zimní stadion konečně zcela dostavěn. Město Hronov se na tuto investici připravovalo od léta minulého roku, kdy došlo k revizi a úpravě projektové dokumentace až po výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, které proběhlo na konci minulého roku.
Stavební práce budou probíhat od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 a zahrnují hlavně demolici a výstavbu nových šaten včetně sociálního zařízení, výstavbu nové garáže pro rolbu a osazení nové vzduchotechniky. Vše by se tedy mělo sladit do podoby, jakou znáte z již vybudovaných částí zimního stadionu. Výstavba neovlivní provoz stadionu přes zimní sezonu.
Dozor na stavbě zajistí pracovníci MěÚ Hronov a také z výběru vzešlý technický dozor investora Ing. Luboš Kasper. Dostavba obsahuje velké množství různých specifik, tudíž je technický dozor nutný. Kontrolní dny budou probíhat dle potřeby, minimálně však jednou týdně. Bude na ně přizván také projektant stavby Ing. Lukáš Polej, a to v rámci autorského dozoru. Bezpečnost práce bude kontrolovat pracovník MěÚ, který je k tomu vyškolen. Celý areál bude oplocen, ale i přesto žádáme všechny občany o opatrnost při pohybu v okolí staveniště. Bude se zde pohybovat množství stavební techniky, aut apod. Je také pravděpodobné, že dojde k částečnému záboru parkoviště naproti zimnímu stadionu. O průběhu dostavby zimního stadionu Vás budeme průběžně informovat v unásku i na webových stránkách města.

Michaela Kajnarová, referentka odboru tajemníka

Fotogalerie: zimní stadion

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 03. 2013