živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Úprava okolí domu Aloise Jiráska

Termín plnění: 1.6. - 30.7.2015

Předmětem tohoto projektu jsou stavební práce spočívající v opravě stávajících zpevněných ploch a zřízení nových. Součástí revitalizace je také provedení nové splaškové kanalizace včetně nové čerpací šachty, nové vodovodní přípojky, nové dešťové kanalizace včetně revizní šachty. Dále budou provedeny nové zemní rozvody veřejného osvětlení se zemními a přízemními reflektorovými svítidly a diodovým pásem u Jiráskova domku, dále bude proveden rozvaděč a zemní přípojka elektro do budovy budoucího sociálního zařízení.
Stávající zpevněné plochy (dlažba, betonové plochy, atd.) budou odstraněny. Stávající žulová dlažba bude cca ze 40 % zachována a doplněna dlažbou novou (tvarově, materiálově i barevně stejnou), v ploše budou tyto dlažby vzájemně promíchány.
Stávající studna bude sanována. Konstrukce studny bude vyspravena a bude osazen nový poklop.
Budou osazeny nové lavičky, dva koše a také stojany na kola.
Je navrženo přemístění stávající směrovky a také dvou cedulí („mapa“ a „informace o Hronově“) a umístění dvou nových osvícených cedulí.
V prostoru revitalizace jsou navrženy nové sadové úpravy, tyto jsou součástí velkého projektu „Revitalizace sídelní zeleně“. Sadové úpravy budou provedeny v koordinaci s tímto projektem.

Průchod prostorem bude uzavřen, přístupné zůstane pouze muzeum. Při konání akcí v parku bude umožněn bezpečný přístup pro pěší (jedná se hlavně o „Den nezávislosti“ a hronovskou pouť).

Jak bude vypadat výsledek, si můžete prohlédnout v situaci.

 

Soubory ke stažení:

  • Situace (soubor: situace - navržený stav.pdf, velikost: 1,15 MB)

Fotogalerie: okolí domku Aloise Jiráska

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 06. 2015