živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Evakuační výtah v DO Justynka

Dodavatel:   MOVIS Hronov, s.r.o., Nám. Čs. armády 1, Hronov
Konečná cena díla:  Kč 3 590 915,-- vč. DPH
Termín realizace:   16.9.2013. až 6.12.2013

Předmětem veřejné zakázky bylo vybudování nového evakuačního lůžkového výtahu v prostoru bývalého únikového schodiště včetně stavebních prací na stávajícím objektu. Prostor mezi evakuačním výtahem a stávajícím schodištěm tvoří částečně chráněnou únikovou cestu, a proto byly všechny dveře vedoucí do této únikové cesty z prostorů s požárním rizikem vyměněny za dveře s požární odolností 30 min, kouřotěsné a opatřené samozavíračem. V 1.PP byla vybudována místnost, kde je umístěn náhradní zdroj výtahu.
Na základě výzvy k podání nabídek na dodavatele stavebních prací schválila RM ve svém usnesení č. 17/2013 ze dne 28.8.2013 vítězného uchazeče MOVIS Hronov, s.r.o.. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny bez DPH.
Technický dozor investora zajišťoval Ing. Jaroslav Jeništa JEST, Rokytník. Stavební práce  financovalo město z vlastních zdrojů.
Dílo bylo řádně ukončeno, zkolaudováno a předáno do užívání.

Ing. Lenka Vítová
odbor majetek

Fotogalerie: výtah v DO Justynka

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 01. 2014