živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zefektivnění veřejné správy v regionu Hronovska CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007457


Město Hronov a partnerské obce Velké Poříčí, Stárkov, Žďárky, Vysoká Srbská cílí prostřednictvím realizace projektu na zvýšení kvality a efektivity veřejné správy, kterou vykonávají ve svém vymezeném území pro své obyvatele. Prostředkem k dosažení zvýšené kvality a efektivity je zejména příprava strategických a koncepčních dokumentů, jež pomohou optimalizovat a posílit strategický charakter procesů  při výkonu veřejné správy.
Dokumenty zpracované pro město Hronov si můžete prohlédnout ZDE, ostatní dokumenty jsou dostupné na webových stránkách partnerských obcí:
- Komunitní plán sociálních služeb SO POÚ Hronov
- Koncepce prevence kriminality SO POÚ Hronov
- Plán rozvoje sportu
- Bytová koncepce města Hronova
- Koncepce řešení dopravy na území města Hronov


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 03. 2020