živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Sousedská setkání - Hronov a Bielawa

V Hronově bude uspořádána kulturní akce s názvem "Polsko - český rodinný den". Realizace je plánována na 20. května 2023. K účasti na této otevřené akci budou pozváni všichni obyvatelé obou partnerských měst. V rámci této akce bude uspořádána výstava řemeslných prací umělců z Hronova a Bielawy. K tomuto účelu poslouží stan zakoupený v rámci projektu. Připraven bude umělecký program, ve kterém se představí kultura a tradice obou partnerů.

 

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 12. 05. 2023