živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

AQUA MINERALIS GLACENSIS

12.12.2016 jsme se dozvěděli skvělou zprávu! Monitorovací výbor v rámci přeshraniční spolupráce INTERREG V – A v programovém období 2014 – 2020 schválil na svém zasedání v Harrachově projekt s názvem AQUA MINERALIS GLACENSIS v celkové hodnotě 2 165 623,90 EUR.
Jde o společný projekt čtyřech projektových partnerů, zaměřený na lázeňství, minerální vodu a revitalizaci míst s nimi spojených. Projekt byl podáván do prioritní osy 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, v květnu 2016. Zpracováním projektu byla pověřena firma Regional Development Agency, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou.
Vedoucím partnerem projektu je Město Náchod, které v rámci své části projektu zrekonstruuje vilu Komenský a objekt Starých lázní, kde dojde k výstavbě nové kolonády se 3 novými prameníky. První projektový partner Duszniki – Zdrój, revitalizují Chopinovu alej spolu se dvěma pítky minerální vody a obnoví prameník u kolonády, kde by měl v budoucnu vzniknout i nový lázeňský pavilon. Druhý projektový partner Kudowa – Zdrój ve své části projektu opraví hráz a schody lázeňského jezírka, které zároveň vyčistí od nánosů bahna a rostlin. Zároveň zrevitalizuje prameník, nacházející se v lázeňském parku. Posledním projektovým partnerem je Město Hronov, které ve své části projektu zrevitalizuje park A. Jiráska. Termín realizace projektu je stanoven na 9/2016 – 12/2018.
Při přípravě společné žádosti o dotaci bylo z projektové dokumentace vybráno záměrně několik stavebních objektů. Jde o ty, které vyžadují nejvíce těžké stavební techniky, abychom v budoucnu předešli případným dalším velkým zásahům. Důvodem byl fakt, že celková investice pro společný projekt 4 partnerů dosahovala vysoké hodnoty, a šance na získání 90% dotace by byla velmi nízká. Všichni partneři tedy souhlasili s limitem stavebních prací na 500 000,- EUR.
V rámci projektu je tedy plánována demolice koupaliště a budovy stávajících WC, výstavba nových WC, rekonstrukce zázemí amfiteátru, zhotovení souvisejících zpevněných ploch (cestičky, plocha před amfiteátrem), zhotovení hlavní promenády navazující na nově upravený vstup do parku, zakončené novým prameníkem. Promenáda bude v klidové části doplněna balneoprvkem, který využije zbytkovou vodu z prameníku a poslouží k reflexní masáži chodidel či jako malé osvěžení v parných dnech. Park bude zároveň osazen novým mobiliářem a veřejným osvětlením.
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou projektem vyčísleny na 16 609 762,- Kč, z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) obdržíme 85 % celkových způsobilých výdajů projektu, což je 14 118 297,- Kč, dalších 5 % získáme ze státního rozpočtu, což je 830 488,- Kč a zbylých 10 % zbývá na spoluúčast města – tedy 1 660 977,- Kč. Celková cena revitalizace projektu bude samozřejmě známa až po výběrovém řízení na zhotovitele, které bude vyhlášeno po novém roce. K zahájení stavebních prací na naší části projektu dojde po ukončení divadelního festivalu Jiráskův Hronov v roce 2017.
Součástí projektu je i tzv. měkká akce projektu, kterou bude slavnostní otevření všech čtyř revitalizovaných míst včetně realizace festivalu minerálních vod. O všech aktuálních informacích budeme včas informovat prostřednictvím městského webu, facebooku či měsíčníku UNÁS.


Tereza Kohlová – odbor tajemníka

Jak probíhala revitalizace parku zjistíte ZDE.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 30. 03. 2017