živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Cyklostezky v Kladském pomezí – II. etapa - Cyklostezka Střezina - Kozinek

Stejně tak jako cyklostezka V Lískách, byl 26.11.2009  pro veřejnost otevřen i další úsek cyklostezky který je součástí cyklotrasy č. 22. Tento úsek začíná u Tamadexu, vede přes Střezinu k železničnímu přejezdu ČD na Kozinku. Projekt navazuje na Cyklostezky v Kladském pomezí, ve kterém byla realizována cyklostezka V Lískách a je také spolufinancován z ERDF prostřednictvím OPPS CZ-PL 2007-2013. Žádost o dotaci s názvem Cyklostezky v Kladském pomezí – II. etapa byla na Centrum pro regionální rozvoj podána vedoucím partnerem Městem Náchod na konci října 2008. Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsme obdrželi v srpnu letošního roku. Hned na konci srpna bylo na základě výběrového řízení předáno staveniště vítězné firmě a se stavebními pracemi se začalo v září. Ty spočívaly v odstranění stávajícího krytu, opravě dvou propustků pro odvodnění, a zhotovení nového asfaltového krytu. Na tomto úseku došlo k problémům s únosností podloží, které byly řešeny sanací. To stavbu poněkud zbrzdilo, ale nyní je již vše vyřešeno ke spokojenosti všech, místních obyvatel i budoucích, doufejme spokojených uživatelů.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 14. 12. 2009