živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Osadní výbor Zbečník

Složení výboru:

Michal Lembej - předseda
Jana Fialová
Martin Seidl

Kontakt OV:
e-mailová adresa - ov.zbecnik@gmail.com  
webové stránky - http://ovzbecnik.webnode.cz/

Osadní výbor je oprávněn

a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 02. 07. 2019