živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Finanční výbor

Ing. Ivana Stonjeková - předsedkyně
David Pavlíček
Ing. Tereza Gultová
Ing. Ivana Andršová
Jiří John

Zastupitelstvo města zřizuje vždy finanční výbor. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva města. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo města. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu města.

Finanční výbor

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Výbor předloží zápis zastupitelstvu města; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 12. 2022