živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Odbor sportovní a rekreační zařízení

Zajišťuje zejména tyto činnosti:

 • organizuje provoz zimního stadionu 
 • organizuje provoz autokempu ve Velkém Dřevíči 
 • organizuje provoz hotelu Radnice 
 • zabezpečuje údržbu a opravy nemovitostí a věcí movitých sloužících k chodu ZS a jejich evidenci 
 • zabezpečuje příslušné revize 
 • zodpovídá za plnění úkolů vyplývajících z havarijního plánu a podílí se na jeho tvorbě 
 • zabezpečuje školení pro pracovníky svěřených provozů 
 • zajišťuje vytíženost zimního stadionu, Autokempu Velký Dřevíč, hotelu Radnice 
 • organizačně zabezpečuje požární preventivní prohlídky svěřených provozů 
 • spolupracuje se Sdružením zimních stadiónů v ČR 
 • organizuje Ligu neregistrovaných hokejistů „O putovní pohár města Hronova“ 
 • organizačně zabezpečuje Hronovskou pouť a Jiráskův Hronov 
 • spolupracuje s Kulturním a informačním střediskem, PO města

Pracovníci odboru

Jméno Funkce Telefon E-mail
David Pavlíček vedoucí odboru 736 629 643 srz@mestohronov.cz
Štěpán Vacek organizační pracovník
obsluha zimního stadionu 733 734 169
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 05. 09. 2007