živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zateplení budov v majetku města - ZŠ nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví

Dodavatel: Delta Velké Poříčí s.r.o.
Celková cena díla:  Kč 11 416 856,-
Finanční náklady hrazené z dotace: Kč 5 579 172,-
Vlastní zdroje města ve výši 51 %

Tato část dotací zateplení byla asi nejsložitější. Týká se nejvíce zateplovaných budov a hlavně složitě proveditelných budov. Nejjednodušší na provedení byla budova Hotelové školy v Čapkově ulici.
Zde byla vyměněna okna a provedeno zateplení fasády ze všech stran. U budovy byly odstraněny již nepotřebné skládky a přístřešky např. na plynové bomby ke kuchyni, které škola již dlouho nepoužívá. Proběhlo napojení odvodnění střech a nových hromosvodů. Budova je velmi rozsáhlá a tak se dostala do kolize s větším množstvím sousedních objektů, kde město muselo řešit pohyb na cizích pozemcích a styk rekonstruovaných částí fasády s objekty v cizím vlastnictví. Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat dotčeným vlastníkům nemovitostí a pozemků za vstřícnost a trpělivost.
Druhou budovou, u které byla provedena výměna oken a zateplení fasády byla budova prvního stupně Základní školy v Palackého ulici. Stavební práce zde také probíhaly bez větších problémů a dokonce i v souběhu s výukou. Zateploval se zde i půdní prostor, aby byla úspora tepla co největší. Nacházela se zde stará expanzní nádoba, která byla součástí dříve používaného topného systému v budově. Firma, tímto se zabývající,  odstranila velkou železnou nádobu z půdního prostoru po značně komplikovaném rozřezávání za neustálého kropení dřevěného krovu a stálé požární hlídce, která trvala dalších osm hodin po samotné likvidaci nádoby. Dá se říct, že stropní konstrukce pod touto těžkou železnou nádobou si značně ulevila. V budově byla také provedena potřebná izolace proti zemní vlhkosti. Byl použit stejný systém jako u budovy MŠ ve Velkém Dřevíči a č.p. 8. Finančně byly tyto práce vyčísleny na Kč 170 tis. Veškeré stavební práce byly provedeny v časovém termínu a odpovídající kvalitě.
Největším oříškem byla pro provádějící firmu budova druhého stupně ZŠ na náměstí. První změnou v doposavad prováděných pracech byla okna. Protože architektonický ráz budovy nedovoloval osadit zde plastová okna, byla výroba dřevěných oken na míru a ještě s předepsanou hodnotou tepelné neprostupnosti dosti náročná jak technologicky, tak časově. Nakonec se vše podařilo a okna vypadají výborně. Fasáda měla technologický postup jiný na straně ze dvora a jiný z náměstí. Ze dvora se fasáda zateplovala, protože není zdobená. Z přední a boční strany (z náměstí a od divadla) fasáda není zateplená, nebylo to možné z hlediska množství ozdob a členitosti. Došlo tedy pouze k opravě opadaných částí omítky a k přebarvení. Byly obnoveny okrasné prvky na fasádě, repasována sgrafita a pozlaceny nápisy a busta Komenského nad vchodem. Byly opraveny prejzy (okrasné římsy), které byly v havarijním stavu. Došlo také k zateplení půdního prostoru a k odstranění ještě větší expanzní nádoby, než byla v budově ZŠ Palackého. Vzhledem k množství holubů, kteří se na budově školy usadili, přistoupilo město Hronov k osazení hrotů proti holubům. Účinky jsou vidět již nyní. Ještě bude zasíťována věžička a my doufáme, že se holubi přesídlí jinam. Stále dochází k monitoringu a postupně se hroty lepí na místa, na která ještě holubi sedají. Celkově má město Hronov na rekonstrukci fasády na škole vesměs kladné ohlasy.

Fotogalerie: zateplení hotelová škola a základní škola

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 31. 01. 2012