živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí v Hronově

ilustrační foto: Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí v Hronově

pro volby do Zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR, které se konají v termínu 05. a 06.10.2018 a případné II. kolo Senátu 12. a 13.10.2018.

Dle ustanovení § 15 odst. 1 písmene e) zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
a dle ustanovení § 14 c odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů v platném znění
oznamuje starostka města Hronova
 svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí,
které se koná
ve středu 12.09.2018 od 16:00 hodin
v obřadní místnosti Městského úřadu v Hronově, nám. Čs. armády 5, Hronov.

Program:
1. Zahájení
2. Složení slibu členů okrskové volební komise
3. Volba předsedy a místopředsedy okrskové volební komise
4. Organizační pokyny k volbám
5. Různé a závěr

Účast všech delegovaných i jmenovaných členů a zapisovatelů je NUTNÁ !
Občanské průkazy s sebou !

Bc. Hana Nedvědová v.r.
starostka města Hronov

Tento text připravil/a: Iva Turková Zveřejněno: 05. 09. 2018