živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa

dle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a  změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 14 e) odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů:

Okrsek č.1
Kateřina Hornychová
Linda Heinzelová

Okrsek č.2
Mgr. Markéta Machová
Gabriela Valtarová

Okrsek č.3
Diana Lelková
Lukáš Cinka

Okrsek č. 4
Helena Kudelová

Okrsek č.5
Šárka Krtičková
Monika Borošová

Okrsek č.6
Dana Kollertová

V Hronově dne 06.09.2018                                                           Bc. Hana Nedvědová v.r.
                                                                                                                   starostka

 

 

 

 

Tento text připravil/a: Iva Turková Zveřejněno: 06. 09. 2018