živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

ilustrační foto: Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Starosta města Hronova podle ustanovení § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční:

dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb do zastupitelstev krajů jsou níže uvedené okrsky:

 

Volební okrsek číslo

Popis území volebního okrsku

Volební místnost

1

Hronov – nám. Čs. armády, Komenského náměstí, ulice Jiráskova, Husova, Palackého, Jungmannova, Tylova, Jiřího z Poděbrad, T. G. Masaryka, Mikoláše Alše, Pod Kleprlíkovou horou, Na Drahách, Vyšehrad, Divadelní, Regnerova, K Milířům, Knáhlova

Učebna -přízemí
ZŠ Hronov
nám. Čs. armády 15

2

Hronov – ulice Hostovského, Smetanova, Na Chocholouši, Riegrova, Havlíčkova, Čs. bratří, Nádražní, Port-Artur, Štefánikova, Studénka

Malá tělocvična v ZŠ Hronov,
nám. Čs. armády 15 (vchod z Čapkovy ul.)

3

Hronov - ulice Kudrnáčova, Čapkova, Vrchlického, Libušina, Bezručova, Seifertova, 17. listopadu, Úvoz, S. K. Neumanna, Šrámkova, Tyršova, K. Světlé, Vaverkova, E. Krásnohorské, Kostelecká, Mánesova, Dvorská, Šedivá Hora, Nerudova, B. Němcové, Máchova, Žižkova, Wolkerova, Klicperova, Erbenova, Freiwaldovo nám., Zálesí

Učebna - přízemí
ZŠ Hronov
nám. Čs. armády 15

4

Žabokrky

Restaurace "Radnice" Hronov 
nám. Čs. armády 5

5

Zbečník

Jídelna ZŠ Zbečník
čp. 210

6

Velký Dřevíč

Učebna přízemí
ZŠ Velký Dřevíč
čp.82

7

Rokytník

Hasičská zbrojnice Rokytník
čp. 9

8

Malá Čermná

Domov důchodců
Malá Čermná
čp. 42

3.    Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním průkazem České republiky). 

4.   Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

5.   Každému voliči budou dodány hlasovací lístky 3 dny přede dnem konání voleb do zastupitelstev krajů. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Petr Koleta, starosta v. r.,
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 09. 2020